top of page

HUISREGELS WINTERBAR MOOSE

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van winterbar Moose. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gefouilleerd en/of gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Werk je niet mee aan deze controle, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot winterbar Moose te ontzeggen.

DRUGS

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van onze winterbar Moose . In winterbar Moose geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan winterbar Moose moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden in winterbar Moose. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

EIGENDOM VAN WINTERBAR MOOSE

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van winterbar Moose riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van de winterbar Moose, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

Winterbar Moose staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in winterbar Moose of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten winterbar Moose gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van winterbar Moose ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van winterbar Moose geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

ROKEN

Roken is enkel toegestaan op het terras buiten.

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag binnen winterbar Moose geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van winterbar Moose :

  • geen vandalisme aan te richten

  • geen geluidsoverlast te veroorzaken

  • de orde en netheid te respecteren

  • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken

  • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ EEN OVERTREDING

  • Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering.

  • In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.

  • Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

AANSPRAKELIJKHEID

Winterbar Moose kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in winterbar Moose is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan).

bottom of page